03
cze
2015

Produkty ekologiczne – jak rozpoznać, skąd mieć pewność

Autor: Joasia  /   Kategoria: Encyklopedia   /   Brak komentarzy

1441972_88607721W związku z rosnącym zainteresowaniem produktów ekologicznych, zalała nas fala artykułów oznaczonych jako „Eko”, „Bio” itp. Jak więc mieć pewność, że kupując takie produkty rzeczywiście przyczyniamy się do ochrony środowiska i nie kupujemy tzw. „chemii”? I tu znów z pomocą spieszy nam prawo Unii Europejskiej, a także prawo krajowe.

Produkcja ekologiczna w UE regulowana jest dwoma rozporządzeniami: „Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych”, a także „Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli”. Oprócz tego w prawie krajowym istnieje Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.

1430058_92771568Tak więc w świetle prawa jedynym gwarantem potwierdzającym ekologiczne pochodzenie produktów jest certyfikat wydawany przez upoważnione przez ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostki certyfikujący. W Polsce takich jednostek jest 10. Listę takich jednostek znajdziecie TUTAJ. Oczywiście istnieje nadzór nad certyfikacją takich produktów prowadzony przez IJHARS wraz z Inspekcją Handlową, Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Żywność ekologiczna musi być produkowana metodami rolnictwa ekologicznego oraz ma zapewnić ochronę zdrowia społeczeństwa, dbałość o środowisko, nie obciążać środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy, być w dużym stopniu niezależna od nakładów zewnętrznych i umożliwiać rozwój obszarów wiejskich.

Znakowanie produktów rolnictwa ekologicznego:

W marcu 2000 r. Wspólnota Europejska wprowadziła logo „Rolnictwo Ekologiczne”, którego stosowanie od 1.07.2010 r. jest obowiązkowe na wszystkich towarach paczkowanych wytwarzanych na terenie UE, natomiast dobrowolne przy towarach sprzedawanych luzem. Zapewnia ono o autentyczności tych produktów i ich zgodności z w. w. rozporządzeniami.

Eko_zyw_UE

Natomiast produkty pochodzące spoza UE muszą zawierać na etykiecie informacje na temat polskiej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat importerowi.

Kupując produkty ekologiczne warto więc zwracać uwagę na ich etykiety tak, aby mieć pewność, że żywność, którą kupujemy rzeczywiście jest eko.

Brak komentarzy